AOD9604 – odchudzający peptyd

Obserwowana plaga nadwagi i otyłości stanowi problem zdrowotny i społeczny na skalę globalną. Dla wielu osób zmiana nawyków żywieniowych okazuje się być niewystarczająca do utrzymania trwałego efektu obniżenia masy ciała. Nic więc dziwnego, że świat nauki nieustannie dąży do opracowania farmakologicznego wsparcia, które skutecznie spotęgowałoby rezultaty osiągane dzięki zmianie stylu życia. W tym kontekście uwagę badaczy zwrócił ludzki hormon wzrostu (human growth hormone, hGH), gdyż jednym z efektów jego działania jest imponująca redukcja nadmiernej tkanki tłuszczowej. Niestety, ze względów praktycznych i zdrowotnych, związek ten nie zagościł w lecznictwie jak lek na otyłość.

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa
Uwaga: Publikacja niniejszego wpisu nie jest równoznaczna z polecaniem przez nas tego produktu. Jest on niezatwierdzoną substancją eksperymentalną bez pełnego profilu bezpieczeństwa, a jego skutki uboczne i skuteczność nie są wystarczająco przebadane. O napisanie wpisu na ten temat zostaliśmy poproszeni przez jego użytkowników. Zawarte w nim informacje, zaczerpnięte z dostępnych publikacji naukowych i wyników badań klinicznych, zostały więc przedstawione tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.

Daleki od ideału hGH

Jakkolwiek hGH przyczynia się do spadku masy tkanki tłuszczowej i poprawy kompozycji sylwetki poprzez indukcję procesów lipolizy, to jednak jego podwyższony poziom niesie ze sobą pewne ryzyko zdrowotne. Długotrwałe przyjmowanie hGH wiąże się ze zwiększeniem insulinooporności, pogorszeniem tolerancji glukozy, obrzękami oraz wzrostem stężenia insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (insulin-like growth factor 1, IGF- 1) we krwi. Nie bez znaczenia jest też niewygodna droga podania – hGH można stosować wyłącznie w postaci iniekcji.

Za korzystny wpływ hGH na redukcję tkanki tłuszczowej odpowiadają określone domeny hormonu. Wyizolowanie owych domen lipolitycznych pozwoliło na uzyskanie fragmentów hGH, które działają selektywnie na tkankę tłuszczową. Największą popularność zyskał fragment obejmujący C-końcowe aminokwasy 176-191, czyli AOD9401. Fragment ten, chociaż był korzystniejszy niż niemodyfikowany hGH, wciąż odbiegał od ideału, przede wszystkim w zakresie stabilności.

Narodziny AOD9604 – udoskonalonej wersji hGH

Mimo negatywnych przesłanek kuracji hormonem wzrostu, świat nauki nie porzucił dalszych badań nad wykorzystaniem go jako leku przeciw otyłości. Grupa badaczy z Australii podjęła się izolacji określonego fragmentu aminokwasowego hGH, który odpowiada wyłącznie za działanie lipolityczne, a tym samym stanowi selektywny związek, bezpośrednio nakierowany na tkankę tłuszczową. Tak właśnie powstał AOD-9604 (Anti-Obesity Drug), znany również pod nazwą Lipotropin.

AOD9604 to fragment hGH obejmujący aminokwasy 177-191, poddany dodatkowej syntezie z tyrozyną (Tyr-177-191), co miało na celu poprawę stabilności związku i przedłużenie jego działania w ustroju. To właśnie ten dodatkowy aminokwas – tyrozyna – odróżnia go od innego fragmentu hGH, zwanego popularnie fragiem 176-191, a w źródłach naukowych oznaczonego symbolem – AOD9401.

AOD-9604 przeszedł kilka badań klinicznych z udziałem ludzi, a Agencja Żywności i Leków, FDA (Food and Drug Administration) nadała mu status GRAS („uważany za bezpieczny”, z ang. Generally Recognized as Safe). Stwierdzono, że AOD9604 jest dobrze tolerowany i posiada wysoki profil bezpieczeństwa.

Wpływ AOD9604 na tkankę tłuszczową

AOD9604 to niezwykle interesujący środek, który zdobywa coraz większą popularność wśród bodybuilderów. Badania na modelu zwierzęcym wykazały, że mechanizm działania lipolitycznego AOD9604 przypomina działanie hGH i polega na bezpośredniej stymulacji procesów lipolizy w tkance tłuszczowej za pośrednictwem układu adrenergicznego. Efektem tego jest spadek procentowej zawartości tkanki tłuszczowej i wzrost beztłuszczowej masy ciała, co potwierdziły badania na otyłych gryzoniach. Wykazano również, że AOD9604 może zwiększać ekspresję receptorów β3-adrenergicznych, które pośredniczą w zwiększaniu lipolizy w tkance tłuszczowej oraz nasilaniu termogenezy w tkance mięśniowej.

Ponadto, AOD9604 przewyższa stabilnością AOD9401, dlatego – w przeciwieństwie do niego – może być dawkowany raz dziennie.

Przewaga nad hormonem wzrostu (hGH)

Struktura AOD9604 pozwala na eliminację negatywnego wpływu na gospodarkę węglowodanową oraz poziom IGF-1 związanych z hGH. Jak pokazały badania, fragment Tyr-177-191 nie tylko nie pogarsza homeostazy glukozowo-insulinowej, ale wręcz może ją przywracać u osób z nieprawidłową tolerancją glukozy!

To, co odróżnia AOD9604 od hGH, to również dobra biodostępność po podaniu doustnym, wziewnym czy przezskórnym oraz nieporównywalnie mniejsza cena kuracji.

Podsumowując, AOD9604 to stosunkowo nowa alternatywa dla hGH, zdolna do wybiórczej i precyzyjnej modulacji metabolizmu lipidów. Preparat jest ukierunkowany na spalanie zbędnej tkanki tłuszczowej, a jednocześnie pozbawiony negatywnych działań niemodyfikowanego hGH.

Bibliografia

N. FM, Sun J., Sharma L., Libinaka R., Jiang WJ., Gianello R.: “Metabolic studies of a synthetic lipolytic domain (AOD9604) of human growth hormone.”, Hormone Research, 2000, 53(6):274-8.

Heffernan M., Summers RJ., Thorburn A., Ogru E., Gianello R., Jiang WJ., Ng FM.: “The effects of human GH and its lipolytic fragment (AOD9604) on lipid metabolism following chronic treatment in obese mice and beta(3)-AR knock-out mice.”, Endocrinology, 2001 Dec;142(12):5182-9.

Heffernan M., Thorburn A., Fam B., Summers RJ., Conway-Campbell B., Waters MJ., Ng FM.: “Increase of fat oxidation and weight loss in obese mice caused by chronic treatment with human growth hormone or a modified C-terminal fragment.” Int J Obes Relat Metab Disord. 2001 Oct;25(10):1442-9.

D. M. Misra, “Obesity Pharmacotherapy: Current Perspectives and Future Directions.”, Current Cardiology Reviews, 2013 Feb; 9(1): 33–54.

Dong Rak Kwon, Gi Young Park: “Effect of Intra-articular Injection of AOD9604 With or Without Hyaluronic Acid in Rabbit Osteoarthritis Model”, Annals of Clinical and Laboratory Science, 2015, 45(4), 426-32.

Holly D Cox, Stacy J Smeal, Cole M Hughes, James E Cox, Daniel Eichner: “Detection and in Vitro Metabolism of AOD9604”, Drug testing and analysis, 2015, 7(1), 31-8.

Celine Vanhee, Goedele Moens, Eric Deconinck, Jacques O De Beer: “Identification and Characterization of Peptide Drugs in Unknown Pharmaceutical Preparations Seized by the Belgian Authorities: Case Report on AOD9604”, Drug testing and analysis, 2014, 6 (9), 964-8.

Jason C G Halford: “Obesity Drugs in Clinical Development”, Current Opinion in Investigational Drugs, 2006, 7 (4), 312-8

Heike Stier, Evert Vos, David Kenley: “Safety and Tolerability of the Hexadecapeptide AOD9604 in Humans”, Journal of Endocrinology & Metabolism