BPC-157 w świetle badań naukowych

BPC-157 budzi coraz większe zainteresowanie, zwłaszcza wśród osób aktywnych fizycznie i zawodowych sportowców. Regeneracyjny potencjał tego środka już dawno przykuł uwagę naukowców. Utrzymują oni, że peptyd ten może sprzyjać gojeniu się ran i uszkodzeń tkanek miękkich.

Niniejszy artykuł stanowi kompendium wiedzy na temat BPC-157. Sprawdzimy co na ten temat mówią źródła naukowe, co jest udowodnione, a co pozostaje w sferze spekulacji.

Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa
Uwaga: Publikacja niniejszego wpisu nie jest równoznaczna z polecaniem przez nas tego produktu. Jest on niezatwierdzoną substancją eksperymentalną bez pełnego profilu bezpieczeństwa, a jego skutki uboczne i skuteczność nie są wystarczająco przebadane. O napisanie wpisu na ten temat zostaliśmy poproszeni przez jego użytkowników. Zawarte w nim informacje, zaczerpnięte z dostępnych publikacji naukowych i wyników badań klinicznych, zostały więc przedstawione tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.

Co to jest BPC 157?

Aby zrozumieć czym jest BPC 157 należy zacząć od definicji BPC. BPC (Body Protection Compound) jest białkiem obecnym w kwasie żołądkowym, odkrytym w latach 90. BPC 157 to 15-aminokwasowy fragment tego białka, który jest wytwarzany syntetycznie [1].

Już sama nazwa „Body Protection Compound” sugeruje jego potencjał terapeutyczny. Naukowcy uważają, że w niedługiej perspektywie czasowej będzie on podstawą dla zupełnie nowej klasy leków chroniących narządy i leczących uszkodzenia w ich obrębie, jednak badania w tym zakresie są wciąż na bardzo wczesnym etapie [1, 2, 3].

Jak działa BPC 157?

BPC 157 promuje gojenie uszkodzeń w obrębie mięśni i ścięgien prawdopodobnie poprzez stymulowanie procesu zwanego angiogenezą (tworzenie nowych naczyń krwionośnych). To wyjaśnia zarówno jego potencjał regeneracyjny, jak i zdolność do leczenia ran, skaleczeń oraz innych rodzajów uszkodzeń ciała [4, 5].

Zwiększenie liczby nowych naczyń krwionośnych może być pomocne również w przypadku nieswoistego zapalenia jelit (inflamatory bowel disease, IBD), gdyż przy tej chorobie gojenie błony śluzowej jelit jest bardzo powolne [6].

Dodatkowo BPC 157 może promować gojenie się ran i uszkodzeń w ścięgnach poprzez modulowanie poziomu specyficznej molekuły zwanej 4-hydroksynonenalem (HNE) [7].

Ponadto BPC 157 sprzyja zwiększeniu liczby receptorów hormonu wzrostu w fibroblastach  ścięgien, co może nasilić działanie hormonu wzrostu promujące proliferację, a w konsekwencji przyczynia się do szybszego gojenia ścięgien [8, 9].

BPC 157 może również zmniejszyć stan zapalny [10, 11].

BPC 157 wydaje się też wpływać na aktywność neuroprzekaźników takich jak serotonina i dopamina. Potencjalnie może być więc pomocny w przypadku depresji, dolegliwości bólowych, a nawet może promować zdrowie jelit. Potrzebne są jednak dalsze badania, które wyjaśnią mechanizm takiego działania [3, 12, 13, 14].

Wreszcie, BPC 157 może zwiększyć produkcję tlenku azotu (NO) – związku który sprzyja obniżeniu ciśnienia krwi; pomaga również zniwelować groźne skutki zbyt wysokiego poziomu potasu [15, 16].

Zalety

 • Może promować gojenie i regenerację tkanek
 • Może zmniejszyć stan zapalny
 • Może chronić narządy przed toksynami i uszkodzeniami

Wady

 • Brak opublikowanych, recenzowanych badań na ludziach
 • Może wchodzić w interakcje z innymi lekami i związkami chemicznymi

Korzyści i potencjalne zastosowania BPC 157

1) Przeciwdziała negatywnym skutkom NLPZ

NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne) to grupa obejmująca głównie leki przeciwbólowe dostępne bez recepty (OTC), takie jak aspiryna i ibuprofen. Chociaż mają one wysoki profil bezpieczeństwa (pod warunkiem, że są stosowane zgodnie z zaleceniami), to mogą również powodować uszkodzenie narządów, takich jak żołądek czy wątroba, zwłaszcza jeśli są przyjmowane w dużych dawkach [17, 18].

BPC 157, wstrzyknięty podskórnie lub podany rozpuszczony w wodzie, odwrócił  toksyczne działanie leków z grupy NLPZ u gryzoni [18, 19, 20, 21].

2) Poprawia stan jelit

Istnieje wiele doniesień, zarówno w sieci, jak i w opublikowanych badaniach naukowych, sugerujących, że BPC 157 jest bezpieczny i skuteczny w przypadki chorób zapalnych jelit (zwłaszcza IBD). Warto podkreślić, że oficjalne wyniki badań przeprowadzonych na ludziach nigdy nie zostały opublikowane.

Wykazano natomiast, że u gryzoni z zespołem jelita drażliwego (Irritable Bowel Syndrome, IBS) peptyd zmniejsza stan zapalny [6, 22].

Warto odnotować, że połączeniem BPC-157 i maślanu sodu można skutecznie i długotrwale poprawić stan jelit i całościowo układu pokarmowego!

3) Przyspiesza gojenie mięśni i ścięgien

U gryzoni z urazami ścięgien Achillesa zastrzyki z BPC 157 pozwoliły na całkowite zagojenie obrażeń, podczas gdy u zwierząt z grupy kontrolnej nie odnotowano przypadku pełnego wyzdrowienia [5, 7, 23].

Analogicznie, iniekcje BPC 157 usprawniły gojenie mięśni u szczurów, u których tkanka mięśniowa została przerwana lub zmiażdżona. Pozytywny efekt działania peptydu pojawił się nawet wtedy, gdy szczurom równolegle podawano kortykosteroidy (leki steroidowe, np. hydrokortyzon), które zwykle spowolniają proces gojenia [24, 25, 26].

4) Pomaga w leczeniu oparzeń, skaleczeń i złamań kości

U gryzoni z oparzeniami kremy zawierające BPC 157 przyspieszyły proces gojenia, nawet przy jednoczesnym stosowaniu kortykosteroidów [27, 28, 29].

Ponadto BPC 157 pomógł wyleczyć rany u gryzoni. Był skuteczny nawet u szczurów z cukrzycą, a jak powszechnie wiadomo, choroba ta może utrudniać gojenie się ran [30, 31].

Zastrzyki z BPC 157 pobudzały także gojenie złamanych kości u królików [32].

5) Może chronić mózg i układ nerwowy

Gryzonie, którym podano zastrzyki BPC 157 po urazie mózgu, miały mniejsze zmiany w tkance mózgowej, a u zwierząt, którym wstrzyknięto BPC 157 tuż przed urazem, rzadziej obrażenia te wywoływały śmierć [33].

U szczurów z uszkodzeniem nerwów w kończynach zastrzyki BPC 157 doprowadziły do pełnej regeneracji komórek nerwowych [34].

Peptyd chronił także gryzonie przed napadami drgawek wywołanymi przez leki [35].

BPC 157 może również pozytywnie wpłynąć na nastrój. W jednym z badań wykazano, że zastrzyki z BPC 157 redukują objawy depresji u gryzoni. Efekt ten był porównywalny z konwencjonalnymi lekami przeciwdepresyjnymi [36].

6) Może poprawić kondycję układu pokarmowego

Iniekcje z BPC 157 pomagały leczyć wrzody żołądka u gryzoni. Peptyd chronił także jelita zwierząt przed uszkodzeniem przez toksyny (np. alkohol). Ponadto był skuteczny w leczeniu przetok żołądkowo-jelitowych [11, 35, 37, 38, 39, 40].

W innym badaniu dowiedziono, że zastrzyki z BPC 157 zmniejszyły stan zapalny u gryzoni z wrzodami żołądka oraz z zapaleniem stawów [21].

Co ciekawe, BPC 157 może również wywierać korzystny wpływ na oś jelita-mózg, promując tym samym prawidłową odpowiedź stresową [1, 3].

7) Przeciwdziała skutkom zatrucia narkotykami

U gryzoni podanie BPC157 wraz z morfiną sprawiło, że morfina była mniej skuteczna. Zaobserwowano, że szczury, którym podano zarówno morfinę, jak i peptyd, były bardziej wrażliwe na ból niż te, którym podano tylko morfinę. Jednak szczury, którym podano oba środki były nadal mniej wrażliwe na ból niż szczury, którym nie podano żadnej substancji [12].

BPC 157 zniwelował także nieprawidłowe zachowanie u gryzoni otrzymujących amfetaminę. Wydaje się więc, że peptyd ten może przeciwdziałać zaburzeniom równowagi chemicznej, szczególnie w układzie dopaminowym, które są indukowane działaniem amfetaminy [41, 42].

8) Może zmniejszyć ból

Sam BPC157 może być traktowany jako łagodny środek przeciwbólowy. Gryzonie, którym wstrzyknięto peptyd, odczuwały mniejszy ból po bolesnym ściśnięciu ogona i innych nieprzyjemnych bodźcach, mających wywołać ból. Badanie to miało na celu sprawdzenie działania samego BPC-157, a nie w połączeniu z innymi lekami przeciwbólowymi [43].

9) Może ustabilizować ciśnienie krwi

U gryzoni BPC 157 działa stabilizująco na ciśnienie krwi. U szczurów, u których za pomocą środków chemicznych wywołano hipertensję, zastrzyki z peptydu obniżały ciśnienie krwi. Za to u zwierząt, którym podano L-argininę w celu znacznego obniżenia ciśnienia, BPC 157 podniósł je do prawidłowych wartości [15].

10) Może pomóc przy hiperkaliemii

Hiperkaliemia występuje wtedy, gdy poziom potasu we krwi przekracza umowną normę.  Jej przyczyną mogą być na przykład choroby nerek. Hiperkaliemia może powodować osłabienie mięśni, zmęczenie, zaburzenia rytmu serca, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć [44].

W jednym z testów nieleczona hiperkaliemia w ciągu trzydziestu minut doprowadziła do śmierci badanych gryzoni. Jednak szczury, którym podano zastrzyki BPC-157 przed, lub bezpośrednio po wystąpieniu hiperkaliemii, przeżyły i wystąpiło u nich mniej objawów niepożądanych [16].

BPC 157 – skutki uboczne

Przeprowadzono jedno badanie, w którym 32 zdrowym mężczyznom podano BPC 157 doodbytniczo (w postaci lewatywy). U żadnej z osób nie wystąpiły znaczące skutki uboczne. Brakuje jednak szczegółów dotyczących zastosowanej dawki. Trzeba też podkreślić, że lewatywa nie jest typową drogą podawania BPP-157. Ponadto wyniki te były prezentowane jedynie na konferencjach, nie zostały oficjalnie opublikowane ani zrecenzowane [45].

Ponieważ nie ma wielu rzetelnych badań naukowych na ludziach, tak naprawdę nie jest jasne, jakie dokładnie skutki uboczne mogą wystąpić po podaniu BPC. Badania na zwierzętach wskazują na brak oczywistych działań niepożądanych, ale nie można wykluczyć wystąpienia takowych u ludzi [46].

Ostrożność przy chorobie nowotworowej

Powstawanie nowych naczyń krwionośnych ma ogromne znaczenie dla prawidłowego przebiegu gojenia się ran, ale może być również niebezpieczne. Znaczące zaburzenie równowagi pomiędzy czynnikami hamującymi i stymulującymi angiogenezę może doprowadzić do rozwoju choroby nowotworowej. Chociaż nie ma dowodów na to, że BPC zwiększa ryzyko raka, to jednak jego zdolność do promowania wzrostu naczyń krwionośnych potencjalnie może wpływać na rozwój sieci naczyniowych już istniejących w ciele guzów i powodować ich rozprzestrzenianie się [47].

Z drugiej zaś strony BPC-157 może faktycznie być bardzo korzystny w przypadku kacheksji nowotworowej. Obecnie trwają intensywne badania w tym zakresie [48].

Jak stosować BPC-157?

Zależnie od postaci jaką dysponujemy, BPC 157 można przyjmować doustnie lub wstrzyknąć pod skórę albo bezpośrednio do mięśnia.

Dawkowanie

Należy pamiętać, że BPC 157 nie był badany na ludziach. Z tego powodu nie ma sposobu na określenie rekomendowanej bezpiecznej i skutecznej dawki. Taka rekomendacja może pojawić się dopiero po przeprowadzeniu badań klinicznych.

Na podstawie badań prowadzonych na modelach zwierzęcych typową dawkę określono na od 10 nanogramów do 10 μg (mikrogramów) na 1 kg masy ciała. Jest to równoważne maksymalnej dawce wynoszącej około 600 mcg dla dorosłego człowieka o masie 60 kg.

Warto pamiętać, że dawki dla zwierząt i ludzi często nie są porównywalne. Ponadto wiele eksperymentów na zwierzętach przeprowadzono przy użyciu zastrzyków bezpośrednio do jamy brzusznej, a nie pod skórę lub do mięśnia.

Największa grupa użytkowników raportuje przyjmowanie mniejszych dawek (~ 250 mikrogramów / dzień) przez długi czas (> 6 miesięcy).

BPC-157 w opinii użytkowników

Ogólnie użytkownicy BPC 157 raportują bardzo pozytywne efekty. Na profesjonalnych forach kulturystycznych użytkownicy donoszą, że peptyd znakomicie sprawdza się w przypadku urazów i kontuzji sportowych. Pomaga uporać się z zapaleniem ścięgien, bólem mięśniowo-powięziowym, przyspiesza gojenie się ran i zrastanie kości. Usprawnia też tempo regeneracji po obciążającym wysiłku fizycznym. Peptyd ten jest dość dobrze tolerowany. Niektórzy donoszą o letargu, odczuciu znużenia, senności i zawrotów głowy występujących po iniekcji. W takim przypadku zaleca się stosować na noc.

Polecane produkty

Bibliografia:

 1. Sikiric P, Petek M, Rucman R, Seiwerth S, Grabarevic Z, Rotkvic I, et al. A new gastric juice peptide, BPC. An overview of the stomach-stress-organoprotection hypothesis and beneficial effects of BPC. J Physiol Paris. 1993;87(5):313-27.
 2. Sikiric P, Seiwerth S, Rucman R, Drmic D, Stupnisek M, Kokot A, et al. Stress in Gastrointestinal Tract and Stable Gastric Pentadecapeptide BPC 157. Finally, do we have a Solution? Curr Pharm Des. 2017;23(27):4012-28.
 3. Wang X-Y, Qu M, Duan R, Shi D, Jin L, Gao J, et al. Cytoprotective Mechanism of the Novel Gastric Peptide BPC157 in Gastrointestinal Tract and Cultured Enteric Neurons and Glial Cells. Neuroscience Bulletin. 2018;35(1):167-70.
 4. Brcic L, Brcic I, Staresinic M, Novinscak T, Sikiric P, Seiwerth S. Modulatory effect of gastric pentadecapeptide BPC 157 on angiogenesis in muscle and tendon healing. J Physiol Pharmacol. 2009;60 Suppl 7:191-6.
 5. Krivic A, Majerovic M, Jelic I, Seiwerth S, Sikiric P. Modulation of early functional recovery of Achilles tendon to bone unit after transection by BPC 157 and methylprednisolone. Inflammation Research. 2008;57(5):205-10.
 6. Deng X, Szabo S, Khomenko T, Tolstanova G, Paunovic B, W. French S, et al. Novel Pharmacologic Approaches to the Prevention and Treatment of Ulcerative Colitis. 2013.
 7. Gastric pentadecapeptide BPC 157 accelerates healing of transected rat Achilles tendon and in vitro stimulates tendocytes growth – Staresinic – 2003 – Journal of Orthopaedic Research – Wiley Online Library. 2020.
 8. Chang C-H, Tsai W-C, Hsu Y-H, Pang J-HS. Pentadecapeptide BPC 157 Enhances the Growth Hormone Receptor Expression in Tendon Fibroblasts. Molecules. 2014;19(11):19066-77.
 9. Chang C-H, Tsai W-C, Lin M-S, Hsu Y-H, Pang J-HS. The promoting effect of pentadecapeptide BPC 157 on tendon healing involves tendon outgrowth, cell survival, and cell migration. https://doiorg/101152/japplphysiol009452010. 2011.
 10. Sikiric P, Seiwerth S, Grabarevic Z, Rucman R, Petek M, Jagic V, et al. Pentadecapeptide BPC 157 positively affects both non-steroidal anti-inflammatory agent-induced gastrointestinal lesions and adjuvant arthritis in rats. J Physiol Paris. 1997;91(3-5):113-22.
 11. Sikiric P, Seiwerth S, Rucman R, Turkovic B, Rokotov DS, Brcic L, et al. Stable gastric pentadecapeptide BPC 157: novel therapy in gastrointestinal tract. Curr Pharm Des. 2011;17(16):1612-32.
 12. Boban Blagaic A, Turcic P, Blagaic V, Dubovecak M, Jelovac N, Zemba M, et al. Gastric pentadecapeptide BPC 157 counteracts morphine-induced analgesia in mice. J Physiol Pharmacol. 2009;60 Suppl 7:177-81.
 13. Boban Blagaic A, Blagaic V, Mirt M, Jelovac N, Dodig G, Rucman R, et al. Gastric pentadecapeptide BPC 157 effective against serotonin syndrome in rats. Eur J Pharmacol. 2005;512(2-3):173-9.
 14. Jagic V, Turkovic B, Rotkvic I, Mise S, Hanzevacki M, Gjurasin M, et al. Pentadecapeptide BPC 157 Interactions with Adrenergic and Dopaminergic Systems in Mucosal Protection in Stress. Digestive Diseases and Sciences. 2020;42(3):661-71.
 15. Sikiric P, Seiwerth S, Grabarevic Z, Rucman R, Petek M, Jagic V, et al. The influence of a novel pentadecapeptide, BPC 157, on N(G)-nitro-L-arginine methylester and L-arginine effects on stomach mucosa integrity and blood pressure. Eur J Pharmacol. 1997;332(1):23-33.
 16. Barisic I, Balenovic D, Klicek R, Radic B, Nikitovic B, Drmic D, et al. Mortal hyperkalemia disturbances in rats are NO-system related. The life saving effect of pentadecapeptide BPC 157. Regul Pept. 2013;181:50-66.
 17. Sikiric P, Seiwerth S, Rucman R, Turkovic B, Rokotov DS, Brcic L, et al. Toxicity by NSAIDs. Counteraction by stable gastric pentadecapeptide BPC 157. Curr Pharm Des. 2013;19(1):76-83.
 18. Sikiric P, Seiwerth S, Rucman R, Turkovic B, Rokotov DS, Brcic L, et al. Toxicity by NSAIDs. Counteraction by stable gastric pentadecapeptide BPC 157. Curr Pharm Des. 2013;19(1):76-83.
 19. Smolinske SC, Hall AH, Vandenberg SA, Spoerke DG, McBride PV. Toxic effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in overdose. An overview of recent evidence on clinical effects and dose-response relationships. Drug Saf. 1990;5(4):252-74.
 20. Ilic S, Drmic D, Zarkovic K, Kolenc D, Brcic L, Radic B, et al. Ibuprofen hepatic encephalopathy, hepatomegaly, gastric lesion and gastric pentadecapeptide BPC 157 in rats. Eur J Pharmacol. 2011;667(1-3):322-9.
 21. Sikiric P, Seiwerth S, Grabarevic Z, Rucman R, Petek M, Jagic V, et al. Pentadecapeptide BPC 157 positively affects both non-steroidal anti-inflammatory agent-induced gastrointestinal lesions and adjuvant arthritis in rats. J Physiol Paris. 1997;91(3-5):113-22.
 22. Sikiric P. The pharmacological properties of the novel peptide BPC 157 (PL-10). InflammoPharmacology. 2020;7(1):1-14.
 23. Krivic A, Anic T, Seiwerth S, Huljev D, Sikiric P. Achilles detachment in rat and stable gastric pentadecapeptide BPC 157: Promoted tendon-to-bone healing and opposed corticosteroid aggravation. J Orthop Res. 2006;24(5):982-9.
 24. Staresinic M, Petrovic I, Novinscak T, Jukic I, Pevec D, Suknaic S, et al. Effective therapy of transected quadriceps muscle in rat: Gastric pentadecapeptide BPC 157. J Orthop Res. 2006;24(5):1109-17.
 25. Novinscak T, Brcic L, Staresinic M, Jukic I, Radic B, Pevec D, et al. Gastric pentadecapeptide BPC 157 as an effective therapy for muscle crush injury in the rat. Surg Today. 2008;38(8):716-25.
 26. Pevec D, Novinscak T, Brcic L, Sipos K, Jukic I, Staresinic M, et al. Impact of pentadecapeptide BPC 157 on muscle healing impaired by systemic corticosteroid application. Med Sci Monit. 2010;16(3):Br81-8.
 27. Sikiric P, Seiwerth S, Mise S, Staresinic M, Bedekovic V, Zarkovic N, et al. Corticosteroid-impairment of healing and gastric pentadecapeptide BPC-157 creams in burned mice. Burns. 2003;29(4):323-34.
 28. Mikus D, Sikiric P, Seiwerth S, Petricevic A, Aralica G, Druzijancic N, et al. Pentadecapeptide BPC 157 cream improves burn-wound healing and attenuates burn-gastric lesions in mice. Burns. 2001;27(8):817-27.
 29. Bilic M, Bumber Z, Blagaic AB, Batelja L, Seiwerth S, Sikiric P. The stable gastric pentadecapeptide BPC 157, given locally, improves CO2 laser healing in mice. Burns. 2005;31(3):310-5.
 30. Seiwerth S, Sikiric P, Grabarevic Z, Zoricic I, Hanzevacki M, Ljubanovic D, et al. BPC 157’s effect on healing. J Physiol Paris. 1997;91(3-5):173-8.
 31. Seveljevic-Jaran D, Cuzic S, Dominis-Kramaric M, Glojnaric I, Ivetic V, Radosevic S, et al. Accelerated healing of excisional skin wounds by PL 14736 in alloxan-hyperglycemic rats. Skin Pharmacol Physiol. 2006;19(5):266-74.
 32. Sebecic B, Nikolic V, Sikiric P, Seiwerth S, Sosa T, Patrlj L, et al. Osteogenic effect of a gastric pentadecapeptide, BPC-157, on the healing of segmental bone defect in rabbits: a comparison with bone marrow and autologous cortical bone implantation. Bone. 1999;24(3):195-202.
 33. Tudor M, Jandric I, Marovic A, Gjurasin M, Perovic D, Radic B, et al. Traumatic brain injury in mice and pentadecapeptide BPC 157 effect. Regul Pept. 2010;160(1-3):26-32.
 34. Gjurasin M, Miklic P, Zupancic B, Perovic D, Zarkovic K, Brcic L, et al. Peptide therapy with pentadecapeptide BPC 157 in traumatic nerve injury. Regul Pept. 2010;160(1-3):33-41.
 35. Jelovac N, Sikiric P, Rucman R, Petek M, Marovic A, Perovic D, et al. Pentadecapeptide BPC 157 attenuates disturbances induced by neuroleptics: the effect on catalepsy and gastric ulcers in mice and rats. Eur J Pharmacol. 1999;379(1):19-31.
 36. Sikiric P, Separovic J, Buljat G, Anic T, Stancic-Rokotov D, Mikus D, et al. The antidepressant effect of an antiulcer pentadecapeptide BPC 157 in Porsolt’s test and chronic unpredictable stress in rats. A comparison with antidepressants. J Physiol Paris. 2000;94(2):99-104.
 37. Xue XC, Wu YJ, Gao MT, Li WG, Zhao N, Wang ZL, et al. Protective effects of pentadecapeptide BPC 157 on gastric ulcer in rats. World J Gastroenterol. 2004;10(7):1032-6.
 38. Sikiric P, Seiwerth S, Grabarevic Z, Petek M, Rucman R, Turkovic B, et al. The beneficial effect of BPC 157, a 15 amino acid peptide BPC fragment, on gastric and duodenal lesions induced by restraint stress, cysteamine and 96% ethanol in rats. A comparative study with H2 receptor antagonists, dopamine promotors and gut peptides. Life Sci. 1994;54(5):Pl63-8.
 39. Skorjanec S, Dolovski Z, Kocman I, Brcic L, Blagaic Boban A, Batelja L, et al. Therapy for unhealed gastrocutaneous fistulas in rats as a model for analogous healing of persistent skin wounds and persistent gastric ulcers: stable gastric pentadecapeptide BPC 157, atropine, ranitidine, and omeprazole. Dig Dis Sci. 2009;54(1):46-56.
 40. Bilic I, Zoricic I, Anic T, Separovic J, Stancic-Rokotov D, Mikus D, et al. Haloperidol-stomach lesions attenuation by pentadecapeptide BPC 157, omeprazole, bromocriptine, but not atropine, lansoprazole, pantoprazole, ranitidine, cimetidine and misoprostol in mice. Life Sci. 2001;68(16):1905-12.
 41. Sikiric P, Jelovac N, Jelovac-Gjeldum A, Dodig G, Staresinic M, Anic T, et al. Pentadecapeptide BPC 157 attenuates chronic amphetamine-induced behavior disturbances. Acta Pharmacol Sin. 2002;23(5):412-22.
 42. Jelovac N, Sikiric P, Rucman R, Petek M, Perovic D, Konjevoda P, et al. A novel pentadecapeptide, BPC 157, blocks the stereotypy produced acutely by amphetamine and the development of haloperidol-induced supersensitivity to amphetamine. Biol Psychiatry. 1998;43(7):511-9.
 43. SikiriĆ P, Gyires K, Seiwerth S, GrabarevlĆ Z, RuČman R, Petek M, et al. The effect of pentadecapeptide BPC 157 on inflammatory, non-inflammatory, direct and indirect pain and capsaicin neurotoxicity. InflammoPharmacology. 2020;2(2):121-7.
 44. Evans KJ, Greenberg A. Hyperkalemia: a review. J Intensive Care Med. 2005;20(5):272-90.
 45. Veljača M, Krnić Ž, Brajša K, Mildner B, Pavić-Sladoljev D, Ševeljević-Jaran D, et al. The development of PL 14736 for treatment of inflammatory bowel disease. Advanced in GI pharmacology. 2020.
 46. Sikiric P, Seiwerth S, Rucman R, Turkovic B, Rokotov DS, Brcic L, et al. Focus on ulcerative colitis: stable gastric pentadecapeptide BPC 157. Curr Med Chem. 2012;19(1):126-32.
 47. Seiwerth S, Brcic L, Vuletic LB, Kolenc D, Aralica G, Misic M, et al. BPC 157 and blood vessels. Curr Pharm Des. 2014;20(7):1121-5.
 48. Kang EA, Han YM, An JM, Park YJ, Sikiric P, Kim DH, et al. BPC157 as Potential Agent Rescuing from Cancer Cachexia. Curr Pharm Des. 2018;24(18):1947-56.